VLK ry toivottaa Hyvää Joulua!

IDEAKILPAILU jatkuu vielä vuoden 2017 puolella. Kaikki ideat esille!

 

 

 

HUOMIO HUOMIO !

Vajaaliikkeisten Kunto (VLK) ry julistaa valtakunnallisen IDEAKILPAILUN

Järjestömme on aikanaan saanut testamenttilahjoituksena Kaivos-nimisen tilan, jonka käytöstä testamentissa säädetään seuraavaa:

”omaisuus on ensisijaisesti käytettävä vajaaliikkeisten aivovauriolasten kaikinpuoliseen hoitoon, huoltoon ja kuntouttamiseen”

Nyt VLK ry julistaa ideakilpailun, jonka kohderyhmänä ovat alle 16 – vuotiaat ”vajaaliikkeiset aivovauriolapset” eli lapset, joilla on neurologisen taustan vuoksi liikuntavamma. VLK ry:n hallitus pyytää uusia ideoita näille lapsille ja perheille kohdennetusta toiminnasta tai toiminnan apuvälineistä, jota ei järjestetä tai korvata muulta taholta. Esityksessä ei tarvitse olla kustannusarviota. Esityksiä toivotaan ammattilaisilta, perheiltä, lapsilta, nuorilta, vapaaehtoistoimijoilta – toisin sanoen keneltä tahansa. Yksin tai yhdessä.  Hallitus valitsee esitetyistä ideoista parhaimmat ja kutsuu esittäjät keskustelemaan toteutuksesta. Ideakilpailun esityksiä odotetaan syksyn 2016 aikana vuoden loppuun saakka, mutta kilpailu jatkuu tarvittaessa myös ensi vuoden puolelle. Ideat osoitetaan sähköpostilla osoitteeseen:

keskustoimisto@vamlas.fi

Nyt kaikki hurjimmatkin ideat ja unelmat esille!

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Tarja Keltto p. 044-731 0749

s-posti tarja.keltto@vamlas.fi  tai

 Toimistonhoitaja Laila Saaripalo p. 040 566 3854

 

 

 

 

Vajaaliikkeisten Kunto – Bot för Rörelsehindrade r.y. on lastentautiopin professori, arkkiatri Arvo Ylpön vuonna 1953 perustama yhdistys.

 

 

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää keskus- tai ääreishermostoon sekä lihaksistoon liittyvistä syistä vammautuneiden lasten ja nuorten tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja vaikeuksien ehkäisyä. Samalla yhdistys tukee vammaisen lapsen ja nuoren oikeutta hyvään elämään ja tulevaisuuteen.

Yhdistyksen toimintamuodot:

  • aluetoiminta: kehittämistyö, alueellinen vaikuttaminen, kuntoutuspalveluiden tukeminen
  • edistää ja tukee alansa tieteellistä tutkimusta ja tutkimustiedon käyttöä
  • tiedottaa ja vaikuttaa tarkoituksensa toteutumiseksi
  • edistää ja järjestää koulutus- ja opintotoimintaa
  • edistää palvelutoimintaa.

Yhdistyksen toiminta nojaa alan kansainväliseen ja kansalliseen osaamiseen ja sen soveltamiseen asiantuntijapalveluina vammaistyön kehittämiseksi.

 

 

 

 

Vajaaliikkeisten Kunto – Bot för Rörelsehindrade r.y.
sihteeri/toimistonhoitaja Laila Saaripalo

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Mikonkatu 8 A 9. krs
00100 Helsinki
p. (09) 682 95311, 040 566 3854
f. (09) 682 95316
sihteeri@vlkunto.fi